Bestilling:

Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail ved bestilling med det du har handlet og en mail når vi sender pakken fra vårt kontor.
 
Normal leveringstid er 3-4 uker for bestillingsvarer, vi tar kontakt ved eventuelle forsinkelser.
 

Dine angre- og returrettigheter:
Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette til via e-mail og sender varen tilbake i komplett produkt emballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist). Husk å legg ved en forklaring til hvorfor du leverer tilbake varen. Du velger selv om du vil ha en annen vare eller pengene tilbake. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 3 måneder dersom returforklarings dokument ikke følger varen.

Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Alle merkelapper skal henge på og original emballasjen må også legges ved. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du beskriver returårsak på returskjemaet.

Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for retur kostnadene. Du står selv for transport risikoen. Fyll ut et returforklarings dokument og skriv gjerne hvorfor du returnerer. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager. Oppgi ditt bank- eller postgirokontonummer på returskjemaet, så har du pengene raskt på din konto.

Angrerett:
For dine innkjøp gjelder en generell angrerett på 14 dager. I denne perioden har kunden en angrerett som innebærer en mulighet til å sende tilbake de varene kunden har mottatt uten noen ytterligere forpliktelser. Transportkostnadene må kunde derimot betale selv. Du skal i så fall sende tilbake varene uskadede og ubrukte. Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt. Gjelder det en brukt vare, kontakt oss via kontaktskjemaet. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbruker kontoret for å få hjelp. Les også avsnittet om dine returrettigheter.

Betaling og retur:
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til sluttbruker. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.
 
Betingelser her gjelder kun for salg i Norge. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon.
Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.
 
Vi er ansvarlig for transaksjoner via evt. betalingskort gjennom nettsiden.
 
Priser :
Prisene inkluderer 25% moms.
Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Ved kjøp via NETS betalingsmodul:
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. SMH Lighting er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden.

Vi benytter 3D Secure på våre sider og alle transaksjoner går gjennom sikre sider. 3D Secure er en felles sikkerhetsstandard for betaling over internett med VISA (Verified by Visa) og MasterCard (SecureCode).

Hva er 3D Secure:
3D Secure (Verified by VISA og MasterCard SecureCode) er den sikkerhets løsningen som VISA og MasterCard benytter for å identifisere kortholder ved kjøp over internett. 3D Secure har blitt et krav fra kortinnløsere for å gjøre handel over internett enda sikrere. Dersom din kortutsteder bruker 3D Secure som en ekstra sikkerhetskontroll ved betaling vil du få opp en egen side hvor du taster inn kode fra nettbank kalkulator eller passord (BankID). Denne kommunikasjonen går mellom deg og banken, og vi kan ikke se passordet eller koden du taster inn.

For din sikkerhet vil vi ikke lagre kortnummeret på ditt betalingskort.
 
Force majeure:
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstra ordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.
 
Minimumsalder:
For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Opplysninger gitt i nettbutikken:

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive og trykkfeil kan forekomme. Dette kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Priser blir fortløpende justert ut fra generelle valutta kurs endringer.

Garanti bestemmelser:

SMH Lighting gir 2- 5 års garanti mot produksjonsfeil og materialfeil på produkter som selges gjennom nettbutikken. Generelt gis det garanti på 2-3 år på alle produkter og 5 år på utvalgte produkter. Forutsatt at betingelsene nedenfor er oppfylt, vil SMH Lighting enten reparere eller erstatte produktene. Denne garantien gjelder fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt brukt/installert:

  • I samsvar med produktets tiltenkte formål og anvendelses spesifikasjoner.
  • Innenfor den angitte operative rammen, f.eks. miljø.
  • Med strøm forsyning innenfor det angitte området, dvs. spenning, strøm og frekvens.
  • På en profesjonell og lovlig måte og i samsvar med oppgitte installasjons instrukser.

Garantien dekker ikke:

  • Driftstap.
  • Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vann inntrengning, brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor kontroll av SMH Lighting.
  • Deler som må byttes ut på grunn av normal slitasje, f.eks. lyskilder, startere og batterier.
  • Feil grunnet kompatibilitets problemer mellom produktene, installasjons- og integrasjons miljøet, f.eks. kontrollsystem og strømforsyning.
  • Produkter som har blitt endret eller reparert av uautorisert personell.
  • Normale vedlikehold og reparasjonsproblemer.

Elsikkerhet:

Montering av elektrisk installasjonsmateriell for fast montasje skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Alle elektriske produkter som selges gjennom www.smhlighting.no må monteres av autorisert elektriker.

Alle LED produkter hos SMH Lighting er produsert i samsvar med de seneste europeiske sertifiseringer ( CE ) . Våre produsenter leverer LED produkter av god kvalitet som er grundig testet og etterkommer europeiske sikkerhets standarder. Sertifiseringer, ytterligere produkt informasjon og assistanse med belysnings ordninger kan leveres ved forespørsel til vårt kontor.